T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Göz Hastalıkları Polinikliniği

Güncelleme Tarihi: 02/01/2020 


İnsan gözü görmeyi sağlayan yapı ve bunları koruyan yardımcı yapılardan oluşmuşlardır. Görmeyi sağlayan yapılar göz merceği, ışık almaçları ve sinirlerdir. Koruyucu yapılar ise kirpikler, göz yaşı bezleri, göz kapakları ve kaslardır. Göz hastalıkları branşı bütün bu yapıların hepsinin sağlığının korunması ve hastalıklarının tedavisiyle ilgilenir.

Dışardan insan gözüne gelen ışıklar saydam tabakada kırıldıktan sonra, göz bebeğinden geçerek merceğe gelir. Burada bir daha kırılarak retina üzerinde ters bir görüntü oluşturur. Retinaya gelen ışınlar, çubuk ve koni hücreleri şeklindeki almaçları uyararak görme sinirlerinden impulsları oluşturur. İmpulslar, beyindeki görme merkezlerine iletilir ve bu koni hücreleriyle gerçekleşir. Retina tabakasında 3 çeşit koni vardır. Bunlar mavi, yeşil ve kırmızı rengine duyarlıdırlar. Bu koni hücrelerinden bir ya da iki tanesinin genetik bozukluğunda renk körlüğü ortaya çıkar. Renk körlüğünün halkta yaygın olanı kırmızı ile yeşilin karıştırılmasıdır.

Hipermetropluk: Gözün önden arkaya çapı normalden kısa ya da mercek normalden ince olduğu zaman hipermetropluk ortaya çıkar. Bu nedenle görüntü ağ tabakasının arkasına düşer. Hipermetroplar uzağı iyi görebilirler fakat yakını göremezler.

Astigmatizm: Göz merceğinin yüzeyindeki kavislenmede oluşan göz kusurudur. Bu hastalıkta kişiler bulanık görür. Silindirik merceklerle net görme sağlanabilir.

Miyopluk: Miyop hastalarında görüntü ağ tabakasının önüne düşer. Miyoplar yakını iyi görürler fakat uzağı göremezler. Kalın mercekle net görüntü sağlanır.

Şaşılık: Göz yuvarlağını hareket ettiren kasların, normalden uzun ya da kısa olmasından kaynaklanır. Gözler farklı eksene bakar bu hastalıkta tedavi ameliyatla olur.

Presbitlik: Yaşlandıkça göz merceği esnekliğini kaybeder ve gözün uyum yapma yeteneği azalır. Bu kişiler yakını rahat göremezler. İnce kenarlı mercekle düzeltilir.

Göz Tansiyonu: Gözde ön ve arka odanın içinde bulunan sıvının salgılanması ve boşaltımı sırasında denge vardır. Bu dengenin bozulması ile göz tansiyonu ortaya çıkar. Ağrı yapar.