T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nöroloji Polikliniği

Güncelleme Tarihi: 04/07/2018

Nöroloji , genel olarak beyin, omurilik, çevresel sinir sistemi ve kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

-
Nöroloji polikliniklerine başvuru şikayetleri ve başlıca hastalıkları; baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler ( Beyin krizi) , şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi = sara vs), unutkanlık ile seyreden hastalıklar, ellerde titreme, istemsiz hareketler, yürüyüş ve denge bozuklukları ile seyreden hareket hastalıkları, el-ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri gibi durumlardır.

-
Ayrıca şeker hastalığı ve tiroid fonksiyon bozuklukları gibi hastalıklarda da sinir sitemi dahil pek çok farklı vücud sistemleri etkilenebilir.

-
Yaşlı nüfusun artışı, hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığı gibi sistemik hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyonların daha sık rastlanır olmasına yol açmaktadır. İnme bu komplikasyonların en dramatik ve en korkulanıdır. Bugün itibariyle ölümlerin en sık 3. üncü nedeni inmelerdir. Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastaların takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.