T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Sorumluları Listesi

Güncelleme Tarihi: 30/11/2018

BİRİM/BÖLÜM

SORUMLU

(Başhekim, Başhekim Yrd., Hastane Müdür veya Yrd.)

BÖLÜM / BİRİM SORUMLUSU

Kurumsal Yapı

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Kalite Yönetim Birimi

Doküman Yönetimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Kalite Yönetim Birimi

Risk Yönetimi Sorumlusu

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Kalite Yönetim Birimi

Güvenlik Raporlama Sistemi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Kalite Yönetim Birimi

Acil Durum ve Afet Yönetimi Sorumlusu

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Hüseyin ASAN

Acil Durum ve Afet Yönetimi Sorumlu Yard

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Mesut TOPCU

Materyovijilans Sorumlusu

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

İbrahim NALBANT

Eğitim Yönetimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Meryem YILMAZ

Sosyal Sorumluluk

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Nur KESKİN

Hasta Deneyimi

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Ümran PARLAK

Hizmete Erişim

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Ümran PARLAK

Yaşam Sonu Hizmetler

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müd.

 Mehmet UĞUR

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Mehmet ERDOĞAN

Hasta Bakımı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Yasin ARABACI

İlaç Yönetimi ve Eczane Hizmetleri

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Arif Yüksel

D.Semih ÖZDEMİR

Farmakovijilans Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

D.Semih ÖZDEMİR

Enfeksiyonların Önlenmesi

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Mehmet ERDOĞAN

Sterlizasyon Hizmetleri Sorumlu Hekimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Uz. Dr. Güneş ÇOBANOĞLU ERCAN

Sterlizasyon Hizmetleri Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Mehmet ERDOĞAN

Transfüzyon Hizmetleri Sorumlu Hekimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Uz. Dr. Serkan AKŞAN

Transfüzyon Hizmetleri Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Erdoğan TARHAN

Radyasyon Güvenliği
Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Hekimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Uz.Dr.Hüseyin ÇOŞKUN

Radyasyon Güvenliği
Görüntüleme Hizmetleri Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Erdal DİNÇ

Radyasyon Güvenliği Sorumlu Yardımcısı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

M. Ali ULUŞAN

Acil Servis Sorumlu Hekimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Dr. Sinan Can TİPİ

Acil Servis Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Gökhan KAYTAN

Acil Servis Sorumlu Yardımcısı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Rahime BAYSAL

Ameliyathane Sorumlu Hekimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Uz. Dr. Güneş ÇOBANOĞLU ERCAN

Ameliyathane Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Sami TOKMAK

Ameliyathane Sorumlu Yardımcısı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd

Halil KARAKÖSE

Anestezi Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd

Mehmet İLGEZDİ

Anestezi Sorumlusu Yardımcısı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd

Aygül Özbek ERTEN

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Uz. Dr. Güneş ÇOBANOĞLU ERCAN

Yoğun Bakım Ünitesi

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Murat ÇAYIR

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Yardımcısı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Yunus KARAASLAN

Doğum Hizmetleri Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Meryem TOKER

Doğum Hizmetleri Sorumlu Yardımcısı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Hacer ÇAYIRCI

Diyaliz Hizmetleri Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Fatma AKBULUT

Diyaliz Hizmetleri Sorumlu Yardımcısı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd

Ayşe Nur KARABACAK

Dahiliye Servis Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd

Nur KESKİN

Dahiliye Servis Sorumlusu Yardımcısı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd

Ebru OYMAK

Çocuk Servisi Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd

Ayşe ALTINTAŞ

Çocuk Servisi Sorumlu Yardımcısı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd

Ayşe AKKANAT

Genel Cerrahi Servisi Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd

Yasin ARABACI

Genel Cerrahi Servisi Sorumlu Yardımcısı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd

Handan KOÇAK EFE

Biyokimya Laboratuvarı Sorumlu Hekimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Uz.Dr.Oğuzhan EDEBAL

Biyokimya Laboratuvarı Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Hafize ESKİCİ

Biyokimya Laboratuarı Sorumlu Yardımcısı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Mehmet Ali KOÇ

Enjeksiyon Birimi

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Şükrü GÜR

Sağlık Koordinasyon Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Yasin ARABACI

Tesis Yönetimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Mehmet UĞUR

Otelcilik Hizmetleri

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Mehmet UĞUR

Çamaşırhane Birim Sorumlusu

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müd.Yrd

İsmail AKAR

Mutfak Hizmetleri Birim Sorumlusu

Yasin DOĞANŞAH

İdari Mali İşler Müd.Yrd

Murat TAŞCI

Bilgi Yönetimi

Yasin DOĞANŞAH

İdari Mali İşler Müd.Yrd

İlker YILMAZ

Malzeme ve Tıbbi Cihaz Yönetimi

Yasin DOĞANŞAH

İdari Mali İşler Müd.Yrd

İbrahim NALBANT

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Yasin DOĞANŞAH

İdari Mali İşler Müd.Yrd

Mevlüt ŞERBET

Atık Yönetimi

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müd.Yrd

Mehmet ERDOĞAN

Ağız Diş Sağlığı

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Dt.Ali DEMİRCİ

Dış Kaynak Kullanımı

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müd.

Mehmet UĞUR

Göstergelerin İzlenmesi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Neşe İLGEZDİ

Bölüm Bazlı Göstergeler

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Neşe İLGEZDİ

Klinik Göstergeler

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Neşe İLGEZDİ

İstatistik

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müd.Yrd

Zeynep ÇİĞİLLİ

Ambar Sorumlusu

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müd.

Abdurrahman YORGANCILAR

Housekeeper (Seviye 4 Yönetici)

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Mehmet UĞUR

Kat Hizmetleri Şefi (Klinikler)

 (Seviye 3 Yönetici)

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müd.Yrd

Mehmet ERDOĞAN

Kat Hizmetleri Şefi (Genel Alanlar)

(Seviye 3 Yönetici)

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müd.Yrd

Abdurrahman TAŞKIN

TİG

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Sevgi ÖRS DOĞANŞAH

Biyomedikal ve Klinik Mühendislik Hiz.

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müd.

İbrahim NALBANT

Hasta İletişim Birimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Ümran PARLAK

Teknik Servis

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müd.

Gamber ÇİMEN

Özlük/Evrak Kayıt

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müd.Yrd

Mehmet AYVALIK

Faturalama- Tahakkuk

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müd.

Mustafa KOZLU

Satın Alma

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müd.

Sefer KARABACAK

Mutemetlik

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müd.Yrd

Yusuf GÜN

Kalite Yönetim Birimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

ÖZLEM AKÇAY

Verimlilik Birimi

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

ÖZLEM AKÇAY