T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komisyon Listesi 2020

Güncelleme Tarihi: 24/02/2020

EĞİTİM KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr. Enes Malik Mehmet GÜMÜŞ

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Uz.Dr.Güneş Ç.ERCAN

Anestezi Uzmanı

Uyum Eğitimleri

Özlem AKÇAY

Kalite Yönetimi Birim Sorumlusu

SKS Eğitimi

Hizmet İçi ve Hastalara Yönelik Eğitim

Neşe İLGEZDİ

Sürekli İşçi

Hizmet İçi ve Hastalara Yönelik Eğitim

Meryem YILMAZ

Hemşire

Hizmet İçi ve Hastalara Yönelik Eğitim

Muhammed ALİ KAYMAK

Sosyal Çalışmacı

Uyum Eğitimleri

Hizmet İçi ve Hastalara Yönelik Eğitim

Şuayip BAYRAK

Hemşire

Hastane Afet Planı Eğitimleri

İlker YILMAZ

Bilgi İşlem

Hizmet İçi Eğitim

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Hastane Afet Planı Eğitimleri

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

Bina Turlarından Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.

Sağlık Bakım Hizmetleri

Muzaffer DİŞARI

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

Hastane Alt Yapı Güvenliğinin Sağlanması ve Kurumda Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Tehlikeli Madde Ve Atık Yönetimi Çalışmaları

Gamber Çimen

Teknisyen

Tıbbi Cihazların Bakım,Ayar Ve Kalibrasyon Planları Ve Kalibrasyonlarının Yapılması

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Tıbbi Cihazların Bakım,Ayar Ve Kalibrasyon Planları Ve Kalibrasyonlarının Yapılması

Hüseyin ASAN

Tekniker

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Çalışmaları

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr. Enes Malik Mehmet GÜMÜŞ

Başhekim Yardımcısı

Varlığı Durumunda Sorunların Nedenlerinin Ve Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi

Uz.Dr.Emine KAYA

Dahiliye Uzmanı

Çalışmaların Amaca Uygunluğunu Ve Hizmetin Düzenli Verilip Verilmediğini Değerlendirir

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

Varlığı Durumunda Sorunların Nedenlerinin Ve Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Varlığı Durumunda Sorunların Nedenlerinin Ve Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Alınan Kararların Kaydedilmesi , İlgililere Duyurulması

Op.Dr.Arzu TUNÇEL

KBB Uzmanı

Çalışmaların Amaca Uygunluğunu Ve Hizmetin Düzenli Verilip Verilmediğini Değerlendirir

Semih ÖZDEMİR

Eczacı

Çalışmaların Amaca Uygunluğunu Ve Hizmetin Düzenli Verilip Verilmediğini Değerlendirir

Uz.Dr.Bilal HALICI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Çalışmaların Amaca Uygunluğunu Ve Hizmetin Düzenli Verilip Verilmediğini Değerlendirir

Özlem AKÇAY

Kalite Birimi

Alınan Kararların Kaydedilmesi , İlgililere Duyurulması

HASTANE TEMİZLİK KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Temizlik Komisyon Başkanı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.

Tıbbi Hizmetler Sorumlusu

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

İdari Mali Hizmetler Sorumlusu

Yasin ARABACI

Sağlık Memuru

Genel Cerrahi Servis Sorumlusu

Yasemin AKBAŞ

Ebe

Kadın Doğum Servis Sorumlusu

Musa BALCI

Hemşire

Acil Servis Sorumlusu Sorumlusu

Fatma AKBULUT

Hemşire

Diyaliz Servis Sorumlusu

Sami TOKMAK

Sağlık Memuru

Ameliyathane Sorumlusu

Mehmet İLGEZDİ

Anestezi Tek.

Anestezi Sorumlusu

Erdal DİNÇ

Röntgen Tek.

Röntgen Birimi Sorumlusu

Hafize ESKİCİ

Laboratuvar Tek.

Laboratuvar Sorumlusu

Özlem AKÇAY

Hemşire

Çocuk Servis Sorumlusu

Murat ÇAYIR

Sağlık Memuru

Yoğun Bakım Sorumlusu

Abdurrahman TAŞKIN

Genel Alanlar Şefi

Genel Alanlar Sorumlusu

Mehmet ERDOĞAN

Kat Hizmetleri Şefi

Kat Hizmetleri Sorumlusu

BİNA TURLARI KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Uz.Dr.Levent YILMAZ

Hastane Yöneticisi-Başhekim

Hastanedeki Fiziksel Durum Ve İşleyişle İlgili Aksaklıkların Tespit Edilmesi

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Hastanedeki Fiziksel Durum Ve İşleyişle İlgili Aksaklıkların Tespit Edilmesi

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizm. Müd.

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

Muzaffer DIŞARI

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

Özlem AKÇAY

Kalite Birimi

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

Neşe İLGEZDİ

Sürekli İşçi

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr. Enes Malik Mehmet GÜMÜŞ

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

Tanımlı Kullanıcılar İçin Yetki Değişikliklerini İzlemek

Özlem AKÇAY

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatmak

Neşe İLGEZDİ

Kalite Birimi

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatmak

Meryem YILMAZ

Hemşire

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatmak

İlker YILMAZ

Bilgi İşlem Sorumlusu

Bilgi Güvenliği İle İlgili Mevcut Durumu Tespit Etmek, Olası Riskleri Belirlemek

Muhammed Ali KAYMAK

Sosyal Çalışmacı

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatmak

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Ekip Başkanı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ekip Üyeleri

Özlem AKÇAY

Hemşire

Ekip Üyeleri

Neşe İLGEZDİ

Sürekli İşçi

Ekip Üyeleri

Şuayip BAYRAK

Sağlık Tek.

Ekip Üyeleri

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Ekip Üyeleri

Meryem YILMAZ

Eğitim Hemşiresi

Ekip Üyeleri

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Ekip Üyeleri

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Enes Malik Mehmet GÜMÜŞ

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması,Laboratuvarda Hasta Güvenliğinin Sağlanması

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

Çalışanlar Arasında Etkili İletişim Ortamının Sağlanması

Opr.Dr.Arzu TUNÇEL

KBB Uzmanı

Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Sağlanması

Uz.Dr.Emine KAYA

Dahiliye Uzmanı

Enfeksiyonların Önlenmesi,Tranfüzyon Güvenliğinin Sağlanması

Uz.Dr.Güneş ERCAN

Anestezi ve Rean.Uzm.

Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Sağlanması,Hastaların Güvenli Transferi

Semih ÖZDEMİR

Eczacı

İlaç Güvenliğinin Sağlanması

Özlem AKÇAY

Hemşire

Düşmelerden Kaynaklanan Risklerin Azaltılması,Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi

Neşe İLGEZDİ

Sürekli İşçi

Bilgi Güvenliğinin Sağlanması,Hasta Mahremiyetinin Sağlanması

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Enes Malik Mehmet GÜMÜŞ

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

Fiziksel Şiddete Maruz Kalınma Risklerinin Azaltılması

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Kesici Delici Alet Yaralanmasına Yönelik Risklerin Azaltılması - Kan Ve Vücut Sıvılarıyla Bulaşma Risklerinin Azaltılması- Sağlık Tarama Proğramının Hazırlanması ve Takibi

Özlem AKÇAY

Kalite Yönetim Birimi

Riskli Alanlarda Çalışanlara Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması

Neşe İLGEZDİ

Kalite Yönetim Birimi

Riskli Alanlarda Çalışanlara Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması

Muhammed Ali KAYMAK

Çalışan Güvenliği Birimi

Çalışanların Zarar Görme Risklerinin Azaltılması

Urve YILDIZ

Psikolog

Riskli Alanlarda Çalışanlara Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması

MAVİ KOD EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Uz.Dr.Serkan YILDIRIM

Kardiyoloji Uzmanı

Mavi Kod İle İlgili Tatbikat Ve Eğitimlerin Organizasyonunun Yapılması

Uz.Dr.Güneş Ç. ERCAN

Anestezi ve Rean.Uzm.

Her Vardiya İçin Ekiplerin Belirlenmesi

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Mdr. V.

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Mehmet İLGEZDİ

Anestezi Tek.

Acil Müdahale Setinin Miat Ve Kritik Stok Seviyelerinin Takip Edilmesi

Çalışanlara Yönelik Mavi Kod Eğitiminin Verilmesi

ANKET KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Ümran PARLAK

Hemşire

Acil ve Ayaktan Hasta

Muhammed Ali KAYMAK

Sosyal Çalışmacı

Çalışan Anketleri

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ SORUMLULARI KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

Tıbbi Cihaz Ve Malzemelerin İhtiyacının Tespiti ve Temini

Muzaffer DİŞARI

İdari Mali İşler Mdr.Yrd.

Tıbbi Cihaz Ve Malzemelerin İhtiyacının Tespiti ve Temini

Sefer KARABACAK

Ayniyat Saymanı

Cihaz Ve Malzeme İstemleri Ve Teslim Alınması

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Malzeme Ve Cihazların Muhafazı, Güvenli Kullanımı, Bakım, Arıza Ve Onarım Süreçleri

PEMBE KOD SORUMLU EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Yasemin AKBAŞ

Kadın Doğum Servis sorumlusu

Pembe Kod İle İlgili Eğitimlerin Organizasyonu

Özlem AKÇAY

Çocuk Servis Sorumlusu

Pembe Kod İle İlgili Eğitimlerin Organizasyonu

Muhammed Ali KAYMAK

Sosyal Çalışmacı

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Muhammed ÇİĞİL

Güvenlik Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

BEYAZ KOD SORUMLU EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Enes Malik Mehmet GÜMÜŞ

Başhekim Yardımcısı

Olaya Maruz Kalan Çalışanlara Gerekli Desteğin Sağlanması

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Muhammet ÇİĞİL

Güvenlik Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Muhammed Ali KAYMAK

Sosyal Çalışmacı

Çalışanlara Beyaz Kod İle İlgili Eğitimler Verilmesi

Meryem YILMAZ

Hemşire

Çalışanlara Beyaz Kod İle İlgili Eğitimler Verilmesi

KAN TRANFÜZYON MERKEZİ KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Enes Malik Mehmet GÜMÜŞ

Başhekim Yardımcısı

Hasta İhtiyacını Karşılama Konusunda Kan Merkezininin Yeterliliğini Değerlendirmek

Uz.Dr.Serkan AKŞAN

Dahiliye Uzmanı

Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi - Hemovijilans Sorumlu Hekimi -Hastane Hemovijilans Koordinatörü

Dr.Bilal HALICI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Kan Ve Kan Ürünlerinin Kullanıldığı Tüm Olgularda Transfüzyon Endikasyonunu Değerlendirmek

Dr.Emine KAYA

Dahiliye Uzmanı

Kan ve Kan Ürünlerine Bağlı Transfüzyon Reaksiyonlarını Değerlendirmek

Dr.Tarcan ERCAN

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Kan Ve Kan Ürünlerinin Kullanıldığı Tüm Olgularda Transfüzyon Endikasyonunu Değerlendirmek

Dr.Erdinç MERCAN

Genel Cerrahi uzmanı

Kan Ve Kan Ürünlerinin Kullanıldığı Tüm Olgularda Transfüzyon Endikasyonunu Değerlendirmek

Hafize ESKİCİ

Laboratuvar Tek.

Kan Ve Kan Ürünlerinin Kullanıldığı Tüm Olgularda Transfüzyon Endikasyonunu Değerlendirmek

Erdoğan TARHAN

Laboratuvar Tek.

Kan ve Kan Ürünlerinin Temini, Kanın Saklanması Ve Kullanım Güvenliği

ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ŞİKAYETLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

 

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

 

Dr.Enes Malik Mehmet GÜMÜŞ

Başhekim Yardımcısı

Öneri Ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

 

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetlerin Başlatılması

 

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizm. Müdürü

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetlerin Başlatılması

 

Özlem AKÇAY

Kalite Yönetim Birim Sorumlusu

Toplantı Tutanağının İşlenmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması

 

Neşe İLGEZDİ

Kalite Yönetim Birimi

Toplantı Tutanağının İşlenmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması

 

Muhammed Ali KAYMAK

Çalışan Hakları ve Güvenliği

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetlerin Başlatılması

 

Meryem YILMAZ

Eğitim Hemşiresi

Toplantı Tutanağının İşlenmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması

 

HASTA GÖRÜŞ VE ŞİKAYETLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Enes Malik Mehmet GÜMÜŞ

Başhekim Yardımcısı

Öneri Ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetlerin Başlatılması

Meryem YILMAZ

EğitimHemşiresi

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetlerin Başlatılması

Ümran PARLAK

Hemşire

Toplantı Tutanağının İşlenmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması

Özlem AKÇAY

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetlerin Başlatılması

Neşe İLGEZDİ

Kalite Birimi

Toplantı Tutanağının İşlenmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması

HASTA DOSYALARINI DEĞERLENDİRME VE DİGİTAL HASTANE ÇALIŞMA EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Mdr. V.

İdari Mali Hizmetler Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Mdr.

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu

Muzaffer DİŞARI

İdari Mali İşler Müdür Yard.

Bilgi sistemleri Sorumlusu

Özlem AKÇAY

Hemşire

Kalite birim Sorumlusu

Yasin ARABACI

Sağlık Memuru

Genel Cerrahi Sorumlusu

Yasemin AKBAŞ

Ebe

Kadın Doğum Servis Sorumlusu

Musa BALCI

Hemşire

Acil Servis Sorumlusu

Ebru OYMAK

Hemşire

Dahiliye Servis Sorumlusu

Çiğdem KARADEMİR

Hemşire

Çocuk Servis Sorumlu Yrd.

Murat ÇAYIR

Sağlık Memuru

Yoğun Bakım Servis Sorumlusu

Sevgi ÖRS DOĞANŞAH

Tıbbi Sekreter

TiG klinik Kodlayıcı

ACİL DURUM VE AFET EKİBİ – KIRMIZI KOD EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Enes Malik Mehmet GÜMÜŞ

Başhekim Yardımcısı

Ekip Başkanı

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdr.V.

İdari Mali İşler Tesis Yönetim Sorumlusu

Şuayip BAYRAK

Hemşire

AFAD Ekibi

Mehmet İLGEZDİ

Anestezi Tek.

UMKE Ekibi

Osman YILMAZ

Hemşire

Acil Servis

Muhammed Ali KAYMAK

Çalışan Hakları ve Sağlığı

Sosyal Çalışmacı

Şükrü ALGÜL

Sürekli İşçi

Bilgi İşlem

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu

Muhammed ÇİĞİL

Güvenlik Birim Sorumlusu

Güvenlik

Gamber ÇİMEN

Teknik Servis Sorumlusu

Teknik Servis

Hüseyin ASAN

Sivil Savuma Uzmanı

Sivil Savunma Uzmanı

İLAÇ YÖNETİMİNDEN SORUMLU EKİP

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Tıbbi Hizmetler Sorumlusu

Uz.Dr.Emine KAYA

Dahiliye Uzmanı

Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi Hazırlanması

Op.Dr. Erdinç MERCAN

Genel Cerrahi Uzmanı

Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi Hazırlanması

Semih ÖZDEMİR

Eczacı

İlaca Bağlı Advers Etkileri, İlaç Hatalarını Belirler Ve İzler, Hastane Formüllerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması

Mehmet Emin KOCAKAYA

Eczacı

İlaca Bağlı Advers Etkileri, İlaç Hatalarını Belirler Ve İzler, Hastane Formüllerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması

Meryem YILMAZ

Enfeksiyon Hemşiresi

Akılcı İlaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulaması

Mehmet İLGEZDİ

Anestezi Tek.

Psikotrop ve Narkotik ilaç Yönetimi

Özlem AKÇAY

Hemşire

Akılcı İlaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulaması

Uz.Dr.Emine VURAL YALÇIN

Anestezi ve Rean. Uzm.

Psikotrop ve Narkotik ilaç Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Maruz Kalınabilecek Risklerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür v.

Maruz Kalınabilecek Risklerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi

Muzaffer DİŞARI

İdari Mali İşler Müd.Yard.

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Risklere Yönelik Eğitimlerin Verilmesi Ve Organizasyonu

Mehmet Ali ULUŞAN

Röntgen Tek.

Radyasyon Güvenliği Risklerinin Belirlenmesi

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Risklere Yönelik Eğitimlerin Verilmesi Ve Organizasyonu

Özlem AKÇAY

Kalite Birim Sorumlusu

Alınan Kararların Kaydedilmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması

Hüseyin ASAN

Tekniker- Sivil Savunma Uzmanı

Riskler Konusunda Gereken Önlemlerin Alınması

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr. Emine KAYA

Uzman Doktor

Dahiliye Uzmanı

Dr. Emine VURAL YALÇIN

Uzman Doktor

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

D.Semih ÖZDEMİR

Eczacı

Eczacı

Mehmet Emin KOCAKAYA

Eczacı

Eczacı

Mehmet ERDOĞAN

Hemşire

Enfeksiyon Hemşiresi

Murat ÇAYIR

Hemşire

Yoğun Bakım Servis Sorumlusu

Özlem AKÇAY

Hemşire

Kalite Yönetim Birimi

Ebru OYMAK

Hemşire

Dahiliye Servis Sorumlusu

Yunus KARAARSLAN

Hemşire

Nutrisyon Hemşiresi

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

İdari Mali İşler Müdür V.

Özlem AKÇAY

Kalite Birim Sorumlusu

Hemşire

Neşe İLGEZDİ

Kalite Birimi

Sürekli İşçi

Meryem YILMAZ

Eğitim Hemşiresi

Hemşire

İBRAHİM NALBANT

Biyomedikal Sorumlusu

Tıbbi Sekreter

Zeynep ÇİĞİLLİ

USS Sorumlusu

Tıbbi Sekreter

KALİTE YÖNETİM KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Özlem AKÇAY

Hemşire

Kalite Birim Sorumlusu

Neşe İLGEZDİ

Sürekli İşçi

Kalite Birimi

Meryem YILMAZ

Hemşire

Eğitim Hemşiresi

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Biyomedikal

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

İdari Mali İşler Müdür V.

Hüseyin ÇOŞKUN

Radyoloji Uzmanı

Radyoloji Uzmanı

Erdal Dinç

Radyoloji Teknisyeni

Radyoloji Teknisyeni

Yasin DOĞANŞAH

Radyoloji Teknisyeni

Radyoloji Teknisyeni

Mehmet Ali ULUŞAN

Radyoloji Teknisyeni

Radyoloji Teknisyeni

LABARATUVAR GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

İdari Mali İşler Müdür V.

Hafize ESKİCİ

Labaratuvar Teknisyeni

Labaratuvar Teknisyeni

EMZİRME KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Sadriye ÖZDEMİR

Doktor

Pediatri Uzmanı

Musa BÜYÜK

Doktor

Kadın Doğum Uzmanı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Özlem AKÇAY

Hemşire

Pediatri servis sorumlusu

Yasemin AKBAŞ

Ebe

Kadın Doğum servis sorumlusu

Şeyma ÇOLAK

Ebe

Anne sütü hemşiresi

Meryem YILMAZ

Hemşire

Eğitim Hemşiresi

TASARRUF KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür V.

İdari Mali İşler Müdür V.

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Muzaffer DİŞARI

İdari Mali İşler Müdür Yrd.

İdari Mali İşler Müdür Yrd.

Özlem AKÇAY

Hemşire

Pediatri servis sorumlusu

Ebru OYMAK

Hemşire

Dahiliye Servis Sorumlusu

Murat ÇAYIR

Hemşire

Yoğun Bakım servis sorumlusu

Sami TOKMAK

Hemşire

Ameliyathane Sorumlusu

Mehmet İLGEZDİ

Anestezi Tek.

Anestezi Birim sorumlusu

Fatma AKBULUT

Hemşire

Diyaliz servis sorumlusu

Yasemin AKBAŞ

Ebe

Doğum servis sorumlusu

Erdal DİNÇ

Radyoloji tek.

Radyoloji Sorumlusu

 

Hafize ESKİCİ

 

Labaratuvar Tek.

Labaratuvar sorumlusu

Mehmet ERDOĞAN

Hemşire

Enfeksiyon hemşiresi

Selfinaz BAYRAK

ATT

Palyatif servis sorumlusu

Musa BALCI

Hemşire

Acil servis sorumlusu

Yasin ARABACI

Hemşire

Cerrahi servis sorumlusu

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Biyomedikal Birim sorumlusu

Mehmet ULAŞ

Ambulans Şöförü

Ambulans Şöförü

Yusuf GÜN

Mutemet

Mutemet

Gamber ÇİMEN

Teknisyen

Teknik Birim sorumlusu

Ömer Murat TAŞCI

Aşçı

Mutfak Sorumlusu

Muhammed ÇİĞİL

Güvenlik

Güvenlik Birim sorumlusu

Abdurrahman TAŞKIN

Genel Alanlar Şefi

Atık sorumlusu