T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komisyon Listesi 2018

Güncelleme Tarihi: 30/11/2018

EĞİTİM KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hastalara Yönelik Eğitim

Uz.Dr.Güneş Ç.ERCAN

Anestezi Uzmanı

Uyum Eğitimleri

Özlem AKÇAY

Kalite Yönetimi Birim Sorumlusu

SKS Eğitimi

Hizmet İçi ve Hastalara Yönelik Eğitim

Neşe İLGEZDİ

Sürekli İşçi

Hizmet İçi ve Hastalara Yönelik Eğitim

Meryem YILMAZ

Hemşire

Uyum Eğitimleri

Hizmet İçi ve Hastalara Yönelik Eğitim

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

Bina Turlarından Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.

Sağlık Bakım Hizmetleri

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

Hastane Alt Yapı Güvenliğinin Sağlanması ve Kurumda Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Tehlikeli Madde Ve Atık Yönetimi Çalışmaları

Gamber Çimen

Teknisyen

Tıbbi Cihazların Bakım,Ayar Ve Kalibrasyon Planları Ve Kalibrasyonlarının Yapılması

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Tıbbi Cihazların Bakım,Ayar Ve Kalibrasyon Planları Ve Kalibrasyonlarının Yapılması

Hüseyin ASAN

Tekniker

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Çalışmaları

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Varlığı Durumunda Sorunların Nedenlerinin Ve Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi

Uz.Dr.Emine KAYA

Dahiliye Uzmanı

Çalışmaların Amaca Uygunluğunu Ve Hizmetin Düzenli Verilip Verilmediğini Değerlendirir

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

Varlığı Durumunda Sorunların Nedenlerinin Ve Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Varlığı Durumunda Sorunların Nedenlerinin Ve Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Alınan Kararların Kaydedilmesi , İlgililere Duyurulması

Op.Dr.Arzu TUNÇEL

KBB Uzmanı

Çalışmaların Amaca Uygunluğunu Ve Hizmetin Düzenli Verilip Verilmediğini Değerlendirir

Semih ÖZDEMİR

Eczacı

Çalışmaların Amaca Uygunluğunu Ve Hizmetin Düzenli Verilip Verilmediğini Değerlendirir

Uz.Dr.Bilal HALICI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Çalışmaların Amaca Uygunluğunu Ve Hizmetin Düzenli Verilip Verilmediğini Değerlendirir

HASTANE TEMİZLİK KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Temizlik Komisyon Başkanı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.

Tıbbi Hizmetler Sorumlusu

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

İdari Mali Hizmetler Sorumlusu

Yasin ARABACI

Sağlık Memuru

Genel Cerrahi Servis Sorumlusu

Meryem TOKER

Ebe

Kadın Doğum Servis Sorumlusu

Gökhan KAYTAN

Hemşire

Acil Servis Sorumlusu Sorumlusu

Fatma AKBULUT

Hemşire

Diyaliz Servis Sorumlusu

Sami TOKMAK

Sağlık Memuru

Ameliyathane Sorumlusu

Mehmet İLGEZDİ

Anestezi Tek.

Anestezi Sorumlusu

Erdal DİNÇ

Röntgen Tek.

Röntgen Birimi Sorumlusu

Hafize ESKİCİ

Laboratuvar Tek.

Laboratuvar Sorumlusu

Ayşe ALTINTAŞ

Hemşire

Çocuk Servis Sorumlusu

Murat ÇAYIR

Sağlık Memuru

Yoğun Bakım Sorumlusu

Abdurrahman TAŞKIN

Genel Alanlar Şefi

Genel Alanlar Sorumlusu

Mehmet ERDOĞAN

Kat Hizmetleri Şefi

Kat Hizmetleri Sorumlusu

BİNA TURLARI KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Uz.Dr.Levent YILMAZ

Hastane Yöneticisi-Başhekim

Hastanedeki Fiziksel Durum Ve İşleyişle İlgili Aksaklıkların Tespit Edilmesi

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Hastanedeki Fiziksel Durum Ve İşleyişle İlgili Aksaklıkların Tespit Edilmesi

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizm. Müd.

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

Özlem AKÇAY

Kalite Birimi

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Mdr.Yrd.

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

Neşe İLGEZDİ

Sürekli İşçi

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

Meryem YILMAZ

Hemşire

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

Tanımlı Kullanıcılar İçin Yetki Değişikliklerini İzlemek

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler MüdürYardımcısı

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatmak

Özlem AKÇAY

Kalite Birimi

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatmak

Neşe İLGEZDİ

Sürekli İşçi

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatmak

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatmak

Meryem YILMAZ

Hemşire

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatmak

Refika ŞEN

Veri Hazırlama Kont.İşl.Şefi

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatmak

İlker YILMAZ

Bilgi İşlem Sorumlusu

Bilgi Güvenliği İle İlgili Mevcut Durumu Tespit Etmek, Olası Riskleri Belirlemek

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr. Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Ekip Başkanı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ekip Üyeleri

Uzm.Dr. Oğuzhan EDEBAL

Biyokimya Uzmanı

Ekip Üyeleri

Özlem AKÇAY

Hemşire

Ekip Üyeleri

Neşe İLGEZDİ

Sürekli İşçi

Ekip Üyeleri

Şuayip BAYRAK

Sağlık Tek.

Ekip Üyeleri

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Ekip Üyeleri

Meryem YILMAZ

Eğitim Hemşiresi

Ekip Üyeleri

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Ekip Üyeleri

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması,Laboratuvarda Hasta Güvenliğinin Sağlanması

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

Çalışanlar Arasında Etkili İletişim Ortamının Sağlanması

Opr.Dr.Arzu TUNÇEL

KBB Uzmanı

Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Sağlanması

Uz.Dr.Emine KAYA

Dahiliye Uzmanı

Enfeksiyonların Önlenmesi,Tranfüzyon Güvenliğinin Sağlanması

Uz.Dr.Güneş ERCAN

Anestezi ve Rean.Uzm.

Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Sağlanması,Hastaların Güvenli Transferi

Semih ÖZDEMİR

Eczacı

İlaç Güvenliğinin Sağlanması

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Mdr.Yrd.

Hasta Bilgileri Ve Kayıtlarının Sağlık Çalışanları Arasında Güvenli Bir Şekilde Devredilmesi

Özlem AKÇAY

Hemşire

Düşmelerden Kaynaklanan Risklerin Azaltılması,Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi

Neşe İLGEZDİ

Sürekli İşçi

Bilgi Güvenliğinin Sağlanması,Hasta Mahremiyetinin Sağlanması

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

Fiziksel Şiddete Maruz Kalınma Risklerinin Azaltılması

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sağlık Tarama Proğramının Hazırlanması ve Takibi

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Kesici Delici Alet Yaralanmasına Yönelik Risklerin Azaltılması    - Kan Ve Vücut Sıvılarıyla Bulaşma Risklerinin Azaltılması

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür Yard.

Çalışanların Zarar Görme Risklerinin Azaltılması

Özlem AKÇAY

Kalite Yönetim Birimi

Çalışanların Zarar Görme Risklerinin Azaltılması

Neşe İLGEZDİ

Kalite Yönetim Birimi

Çalışanların Zarar Görme Risklerinin Azaltılması

Yasin ARABACI

Sağlık Memuru

Riskli Alanlarda Çalışanlara Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması

Şuayip BAYRAK

Sağlık Memuru

Riskli Alanlarda Çalışanlara Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması

MAVİ KOD EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Uz.Dr.Serkan YILDIRIM

Kardiyoloji Uzmanı

Mavi Kod İle İlgili Tatbikat Ve Eğitimlerin Organizasyonunun Yapılması

Uz.Dr.Güneş Ç. ERCAN

Anestezi ve Rean.Uzm.

Her Vardiya İçin Ekiplerin Belirlenmesi

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Mdr.Yrd.

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Mehmet İLGEZDİ

Anestezi Tek.

Acil Müdahale Setinin Miat Ve Kritik Stok Seviyelerinin Takip Edilmesi

Çalışanlara Yönelik Mavi Kod Eğitiminin Verilmesi

ANKET KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Ümran PARLAK

Hemşire

Acil ve Ayaktan Hasta

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Çalışan Anketleri

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ SORUMLULARI KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

A. İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

Tıbbi CihazVe Malzemelerin İhtiyacının Tespiti ve Temini

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Mdr.Yrd.

Tıbbi CihazVe Malzemelerin İhtiyacının Tespiti ve Temini

Sefer KARABACAK

Ayniyat Saymanı

Cihaz Ve Malzeme İstemleri Ve Teslim Alınması

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Malzeme Ve Cihazların Muhafazı, Güvenli Kullanımı, Bakım,Arıza Ve Onarım Süreçleri

PEMBE KOD SORUMLU EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürÜ

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Mdr.Yrd.

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Meryem TOKER

Doğum sorumlusu

Pembe Kod İle İlgili Eğitimlerin Organizasyonu

Ayşe ALTINTAŞ

Çocuk Servis Sorumlusu

Pembe Kod İle İlgili Eğitimlerin Organizasyonu

BEYAZ KOD SORUMLU EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Olaya Maruz Kalan Çalışanlara Gerekli Desteğin Sağlanması

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Mdr.Yrd.

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Muhammet ÇİĞİL

Güvenlik Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler Başlatılması

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Çalışanlara Beyaz Kod İle İlgili Eğitimler Verilmesi

KAN TRANFÜZYON MERKEZİ KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Hasta İhtiyacını Karşılama Konusunda Kan Merkezininin Yeterliliğini Değerlendirmek

Uz.Dr.Serkan AKŞAN

Dahiliye Uzmanı

Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi - Hemovijilans Sorumlu Hekimi -Hastane Hemovijilans Koordinatörü

Dr.Bilal HALICI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Kan Ve Kan Ürünlerinin Kullanıldığı Tüm Olgularda Transfüzyon Endikasyonunu Değerlendirmek

Dr.Emine KAYA

Dahiliye Uzmanı

Kan ve Kan Ürünlerine Bağlı Transfüzyon Reaksiyonlarını Değerlendirmek

Dr.Tarcan ERCAN

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Kan Ve Kan Ürünlerinin Kullanıldığı Tüm Olgularda Transfüzyon Endikasyonunu Değerlendirmek

Dr.Oğuzhan EDEBAL

Biyokimya Uzmanı

Kan Ve Kan Ürünlerinin Kullanıldığı Tüm Olgularda Transfüzyon Endikasyonunu Değerlendirmek

Erdoğan TARHAN

Laboratuvar Tek.

Kan ve Kan Ürünlerinin Temini, Kanın Saklanması Ve Kullanım Güvenliği

ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ŞİKAYETLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Öneri Ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetlerin Başlatılması

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizm. Müdürü

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetlerin Başlatılması

Özlem AKÇAY

Kalite Yönetim Birim Sorumlusu

Toplantı Tutanağının İşlenmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması

Neşe İLGEZDİ

Kalite Yönetim Birimi

Toplantı Tutanağının İşlenmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması

İbrahim NALBANT

Kalite Yönetim Birimi

Toplantı Tutanağının İşlenmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması

Meryem YILMAZ

Eğitim Hemşiresi

Toplantı Tutanağının İşlenmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması

HASTA GÖRÜŞ VE ŞİKAYETLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Öneri Ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.

Öneri Ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetlerin Başlatılması

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetlerin Başlatılması

Ümran PARLAK

Hemşire

Toplantı Tutanağının İşlenmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması

Özlem AKÇAY

Hemşire

Toplantı Tutanağının İşlenmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür Yard.

Gerektiğinde Düzenleyici-Önleyici Faaliyetlerin Başlatılması

HASTA DOSYALARINI DEĞERLENDİRME VE DİGİTAL HASTANE ÇALIŞMA EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Mdr

İdari Mali Hizmetler Sorumlusu

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Mdr.

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdür Yard.

Bilgi sistemleri Sorumlusu

Özlem AKÇAY

Hemşire

Kalite birim Sorumlusu

Yasin ARABACI

Sağlık Memuru

Genel Cerrahi Sorumlusu

Meryem TOKER

Ebe

Kadın Doğum Servis Sorumlusu

Gökhan KAYTAN

Hemşire

Acil Servis Sorumlusu

Nur TEKE

Hemşire

Dahiliye Servis Sorumlusu

Ayşe ALTINTAŞ

Hemşire

Çocuk Servis Sorumlusu

Murat ÇAYIR

Sağlık Memuru

Yoğun Bakım Servis Sorumlusu

Sevgi ÖRS DOĞANŞAH

Tıbbi Sekreter

TiG klinik Kodlayıcı

ACİL DURUM VE AFET EKİBİ - KIRMIZI KOD EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müdr.Yrd.

İdari Mali İşler Tesis Yönetim Sorumlusu

Hüseyin ASAN

Sivil Savuma Uzmanı

Sivil Savunma Uzmanı

Mesut TOPCU

Röntgen Tek (AFAD)

AFAD Ekibi

Şuayip BAYRAK

Hemşire (UMKE)

UMKE Ekibi

Ali BAYSAL

Laboratuvar

Sağlık Tekniker

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu

Ahmet Can BÖLEK

Hemşire (UMKE)

UMKE Ekibi

İLAÇ YÖNETİMİNDEN SORUMLU EKİP

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Tıbbi Hizmetler Sorumlusu

Uz.Dr.Emine KAYA

Dahiliye Uzmanı

Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi Hazırlanması

Op.Dr. Erdinç MERCAN

Genel Cerrahi Uzmanı

Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi Hazırlanması

Semih ÖZDEMİR

Eczacı

İlaca Bağlı Advers Etkileri, İlaç Hatalarını Belirler Ve İzler, Hastane Formüllerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması

Arif YÜKSEL

Eczacı

İlaca Bağlı Advers Etkileri, İlaç Hatalarını Belirler Ve İzler, Hastane Formüllerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Akılcı İlaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulaması

Mehmet İLGEZDİ

Anestezi Tek.

Psikotrop ve Narkotik ilaç Yönetimi

Yasin ARABACI

Sağlık Memuru

Akılcı İlaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulaması

Uz.Dr.Emine VURAL YALÇIN

Anestezi ve Rean. Uzm.

Psikotrop ve Narkotik ilaç Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Maruz Kalınabilcek Risklerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

Maruz Kalınabilcek Risklerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi

Mehmet UĞUR

İdari Mali İşler Müd.Yard.

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet Başlatılması

Mehmet ERDOĞAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Risklere Yönelik Eğitimlerin Verilmesi Ve Organizasyonu

Mesut TOPCU

Röntgen Teknikeri-AFAD

Radyasyon Güvenliği risklerin belirlenmesi

Ayşe ALTINTAŞ

Hemşire

Risklere Yönelik Eğitimlerin Verilmesi Ve Organizasyonu

Özlem AKÇAY

Hemşire

Alınan Kararların Kaydedilmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması

Hüseyin ASAN

Tekniker- Sivil Savunma Uzmanı

Riskler Konusunda Gereken Önlemlerin Alınması

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr. Emine KAYA

Uzman Doktor

Dahiliye Uzmanı

Dr. Emine VURAL YALÇIN

Uzman Doktor

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ömer ÖZKAN

Diyetisyen

Diyetisyen

D.Semih ÖZDEMİR

Eczacı

Eczacı

Arif YÜKSEL

Eczacı

Eczacı

Mehmet ERDOĞAN

Hemşire

Enfeksiyon Hemşiresi

Murat ÇAYIR

Hemşire

Yoğun Bakım Servis Sorumlusu

Özlem AKÇAY

Hemşire

Kalite Yönetim Birimi

Nur KESKİN

Hemşire

Dahiliye Servis Sorumlusu

Yunus KARAARSLAN

Hemşire

Nutrisyon Hemşiresi

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

İdari Mali İşler Müdürü

Sevgi PARLAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Özlem AKÇAY

Kalite Birim Sorumlusu

Hemşire

Neşe İLGEZDİ

Kalite Birimi

Sürekli İşçi

Meryem YILMAZ

Eğitim Hemşiresi

Hemşire

İbrahim NALBANT

Biyomedikal Sorumlusu

Sürekli İşçi

Zeynep ÇİĞİLLİ

USS Sorumlusu

Tıbbi Sekreter

KALİTE YÖNETİM KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Özlem AKÇAY

Hemşire

Kalite Birim Sorumlusu

Neşe İLGEZDİ

Sürekli İşçi

Kalite Birimi

Meryem YILMAZ

Hemşire

Eğitim Hemşiresi

İbrahim NALBANT

Sürekli İşçi

Kalite Birimi

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

İdari Mali İşler Müdürü

Hüseyin ÇOŞKUN

Radyoloji Uzmanı

Radyoloji Uzmanı

Erdal Dinç

Radyoloji Teknisyeni

Radyoloji Teknisyeni

Yasin DOĞANŞAH

Radyoloji Teknisyeni

Radyoloji Teknisyeni

Mehmet Ali ULUŞAN

Radyoloji Teknisyeni

Radyoloji Teknisyeni

LABARATUVAR GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr.Ali ÇINAR

Başhekim Yardımcısı

Komisyon Başkanı

A.İlker DİRİK

İdari Mali İşler Müdürü

İdari Mali İşler Müdürü

Oğuzhan EDEBAL

Biyokimya Uzmanı

Biyokimya Uzmanı

Hafize ESKİCİ

Labaratuvar Teknisyeni

Labaratuvar Teknisyeni